Gabriela Firea (PSD, senator)
„Domnul Băsescu face declaraţii halucinante şi periculoase! Nu poate nici Preşedintele României, nici Premierul şi nici Primarul General să cedeze o parte din patrimoniul ţării, respectiv din patrimoniul Municipiului Bucureşti - o suprafaţă de teren -, prin simpla lui semnatură! [...] Orice decizie care priveşte Patrimoniul oraşului se ia de către Consiliul General, prin vot de două treimi.”
Trunchiat
Barometru Factual
Politica
Data verificării: 16.08.2020
www.factual.ro
Sursa afirmației: Adevărul.ro

Context

Gabriela Firea a făcut următoarea afirmație în 9 august 2020, privitoare la datoria de 115 milioane de euro a Primăriei Capitalei pe care o are către omul de afaceri Costică Constanda:

„Domnul Băsescu face declaraţii halucinante şi periculoase! Nu poate nici Preşedintele României, nici Premierul şi nici Primarul General să cedeze o parte din patrimoniul ţării, respectiv din patrimoniul Municipiului Bucureşti – o suprafaţă de teren -, prin simpla lui semnatură! […] Orice decizie care priveşte Patrimoniul oraşului se ia de către Consiliul General, prin vot de două treimi.”

Ce verificăm?

Cine ia deciziile care privesc patrimoniul.

Verificare

Afirmațiile primarului general Gabriela Firea vin după ce Traian Băsescu a vorbit   despre datoria de 115 milioane de euro pe care Primăriei Capitalei o are, datorie care a dus la blocarea conturilor.

Aceasta a criticat faptul că statul român nu pune în aplicare hotărârile judecătoreşti și că:

„(doamna Gabriela Firea – n.r) nu a reuşit să convingă consilierii să se revină pe terenul din Satul Francez (povestea întreagă a dosarului este aici – n.r). Nu a reuşit să îi convingă pentru că a avut o evaluare lipsită de credibilitate. Asta e ce m-au informat consilierii PMP, adică părea a fi falsificată. Că e aşa, că nu e aşa, rămâne de văzut. Cert este că nu au vrut consilierii să valideze acea evaluare şi doamna Firea s-a trezit în ultima clipă, pentru că decizia de imputare a sumei  contravalorii terenului este de un an de zile. Într-un an de zile trebuia să rezolve problema negociind cu consilierii, negociind cu proprietarul terenului trebuia să găsească o formulă”

Traian Băsescu a mai declarat că poate debloca situația:

„O deblochez în câteva ore. Dacă voi candida, asta va decide partidul săptămâna viitoare, dacă voi candida, situaţia va fi deblocată în câteva ore, pentru că pur şi simplu, prin dispoziţie de primar, îi dau lui Costanda terenul din Satul Francez. Punct. Nu vreau să dau teren pe malul Lacului Floreasca. Deci, acolo unde au câştigat Lincarii terenul în instanţă, acolo va primi terenul pe care l-a cumpărat”.

 

PATRIMONIUL

 

Potrivit Art. 119 din Legea administrației publice, „constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.”

Astfel, Actualul Cod Administrativ arată la Art. 104:

„(1) Consiliul local, respectiv consiliul județean, aprobă statutul unității administrativ-teritoriale prin hotărâre care se poate modifica și completa, în funcție de modificările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora. Acesta cuprinde date și elemente specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, precum și prevederi privitoare la:

  1. k) informații privind bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale;”

Art.39 privind adoptarea hotărârilor consiliului local arată că:

„(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:

  1. g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;”

În schimb, potrivit Art. 155 din Codul Administrativ, atribuția primarului vizavi de patrimoniu este doar aceea că „ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) și (7), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale”. 

Și Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale subliniază la Articolul 45 că:

„(3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție.”

Concluzie

Afirmațiile primarului general Gabriela Firea sunt trunchiate. Este adevărat că orice decizie care priveşte Patrimoniul se ia de către Consiliul General al Primăriei Capitalei, prin vot de două treimi. Însă Gabriela Firea scoate din context afirmațiile făcute de fostul președinte Traian Băsescu. Acesta a explicat că schimbul de teren trebuie să fie aprobat de consilierii generali înainte ca primarul să emită o dispoziție în acest sens.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.