Gabriela Firea (PSD, senator)
RADET a intrat în procedură de insolvenţă ca o garanţie că se va aproba un plan de restructurare a acestei companii într-un termen rezonabil.
Fals
Barometru Factual
Justitie
Data verificării: 01.12.2016
www.factual.ro
Sursa afirmației: News.ro

Context

Primarul general am municipiului București, Gabriela Firea, a avut o intervenție telefonică în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune Antena 3, din care reținem:

 

RADET a intrat în procedură de insolvenţă ca o garanţie că se va aproba un plan de restructurare a acestei companii într-un termen rezonabil.

 

Ce verificăm?

Dacă intrarea în insolvență a RADET reprezintă o garanție a aprobării unui plan de reorganizare a companiei. Trebuie precizat că supus spre aprobare este planul de reorganizare, nu de restructurare.

Verificare

Pe site-ul portal.just.ro, găsim dosarul în care a fost admisă solicitarea RADET de a intra în insolvență.

Legea 85/2014, care stabilește cadrul general de desfășurare a procedurilor de insolvență, nu prevede nicăieri o asemenea garanție. Odată deschisă procedura insolvenței, societatea intră într-o așa-numită perioadă de observație, care se poate sfârși în două feluri:

  • fie prin confirmarea unui plan de reorganizare
  • fie cu intrarea în faliment

 

În această perioadă de observație se analizează în amănunt motivele pentru care compania a intrat în insolvenţă și dacă există o posibilitate reală de reorganizare a activităţii debitorului ori, dimpotrivă, care sunt motivele care nu permit reorganizarea. Reiese din art. 58 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014:

 

  1. b) examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, în condiţiile prevederilor 169173, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi depunerea la dosarul cauzei, într-un termen stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar.

 

Art. 132 din Legea 85/2014 prevede anumite condiții, termene și anumite categorii de persoane care pot propune reorganizarea. Dacă ele nu sunt respectate, compania trece automat în faliment (așa cum reiese din alin. 5 al articolului). Chiar dacă se propune un plan de reorganizare la timp, așa cum observăm la art. 132 din Legea 85/2014, nu este o condiție obligatorie ca acest plan să prevadă restructurarea și continuarea activității companiei:

 

3) Planul va putea să prevadă fie restructurarea şi continuarea activităţii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinaţie a celor două variante de reorganizare.

În orice caz, decizia finală aparține judecătorului-sindic, acesta poate confirma planul de organizare (dacă există unul) sau poate dispune intrarea în faliment, chiar dacă planul a fost votat de creditori.

Art. 45 stabilește principalele atribuţii ale judecătorului-sindic, printre care găsim confirmarea planului de reorganizare, după votarea lui de către creditori.

 

De asemenea, observăm la art. 145 că elaborarea unui plan de organizare de către debitor, administratorul judiciar sau unul sau mai mulţi creditori, nu înseamnă inclusiv aprobarea acestui plan de organizare. Dacă planul de reorganizare nu este aprobat, compania în insolvență trece automat la faliment:

 

(1) Judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă sau, după caz, prin încheiere, în condiţiile art. 71, intrarea în faliment în următoarele cazuri:

  1. c) niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, potrivit dispoziţiilor 132, sau niciunul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat;

 

Concluzie

Declarația Gabrielei Firea este falsă, deoarece solicitarea insolvenței nu garantează aprobarea unui plan de reorganizare.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.