Gabriela Firea (PSD, senator)
Jurnalist: Dar aveau dreptul să participe la ședință? Erau înscrise pe listă persoanele respective?

Gabriela Firea: Sub nicio formă, pentru că dacă ar fi avut dreptul erau pe acea listă, așa cum au intrat practic cei 30 și ceva de cetățeni din București și au luat loc în sala de ședință. Ceilalți care nu s-au înscris au venit doar să facă scandal (...)
Fals
Barometru Factual
Politica
Data verificării: 12.06.2017
www.factual.ro
Sursa afirmației: Digi24

Context

Context

Primarul general al Municipiului București, Gabriela Firea, a făcut o serie de declarații cu privire la conflictul din 8 iunie 2017 care a avut loc la Primăria Generală a Municipiului București (PMB), când un grup de cetățeni a dorit să intre la ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), din care reținem:

 

Jurnalist: Dar aveau dreptul să participe la ședință? Erau înscrise pe listă persoanele respective?

Gabriela Firea: Sub nicio formă, pentru că dacă ar fi avut dreptul erau pe acea listă, așa cum au intrat practic cei 30 și ceva de cetățeni din București și au luat loc în sala de ședință. Ceilalți care nu s-au înscris au venit doar să facă scandal (…)

Ce verificăm?

Dacă cetățenii implicați în conflictul de la PMB din 8 iunie 2017 aveau dreptul şi dacă au respectat procedura pentru a putea să participe la ședința Consiliului General al Municipiului București.

Verificare

Pentru a vedea dacă în grupul de cetățeni prezent la PMB au existat persoane care au respectat procedura, i-am solicitat cetățeanului Cătălin Teniță dovada cererii pentru participarea la ședința CGMB din 8 iunie 2017.

 

 

În ceea ce privește dreptul cetățenilor de a participa la ședințe, conform Legii 215/2001 privind administrația publică, ședințele consiliului local sunt publice (art. 42). În același timp, Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică precizează:

 

Art. 8

(1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii: a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare; b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică; c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.
(2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă.
(3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţa publică.
(4) Ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-mediei la şedinţele publice.

 

În ceea ce priveşte procedura pentru accesul cetăţenilor la şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti, regulamentul nu este clar. Nu e precizat nicăieri în cuprinsul său ce se întâmplă după ce un cetățean și-a exercitat dreptul de a solicita participarea la ședință. Regulamentul de organizare şi funcţionare oferă, totuși, o procedură pentru situațiile în care cetățenii doresc și să ia cuvântul în legătură cu un punct anume de pe ordinea de zi. Secţiunea V din Capitolul III oferă detalii în acest sens:

 

Putem considera că aceeași procedură trebuie respectată și în cazul în care un cetățean solicită să asiste la ședința publică fără să-și propună neapărat să intervină în dezbaterea unui proiect anume, însă, în acest caz, conţinutul alineatelor 5-8 ale art. 50 nu se mai aplică. În aceste condiții, regulamentul nu prevede ce anume se întâmplă după ce solicitarea unui cetățean de a participa la ședința CGMB ajunge la Secretarul General al Municipiului București.

 

În aceste condiții, putem afirma că în regulament nu există criterii clare pentru selectarea celor care vor fi acceptați să asiste la ședințele CGMB și nici o procedură transparentă prin care să se stabilească în ce ordine sunt acceptați în sala de ședințe a CGMB cetățenii care au solicitat să fie prezenți, dat fiind numărul limitat de locuri.

 

De asemenea, nu există o procedură prin care accesul celor acceptați la ședințe să fie anunțat agenților de ordine și afișat transparent înaintea ședinței.

Concluzie

Afirmația Gabrielei Firea este falsă. Cetăţenii au dreptul de a participa la şedinţele CGMB şi cel puțin o parte dintre cei care au încercat să asiste la ședința de joi au respectat procedura impusă prin regulament, respectiv au solicitat în scris să participe.

 

Pe de altă parte, nici în teorie, în regulamentul de organizare și funcționare a instituției, și nici în practică – cel puțin în cazul ședinței de joi, 8 iunie – nu există și nu a existat o procedură transparentă care să indice modul în care solicitarea unui cetățean de a participa la ședință este procesată de organizatorii ședinței, totul oprindu-se, atât în regulament, cât și în fapt, la momentul la care cererea ajunge la Secretarul Municipiului București.

Post scriptum inspirat de legea 52/2003 (legea transparenței decizionale):

  1. articolul 18 din lege obligă autoritățile locale să își adapteze regulamentele pentru a respecta principiile acestui act normativ. La momentul apariției acestei legi, în 2003, termenul de „conformare” era de 30 de zile. 14 ani mai târziu, putem observa cum principiile Legii 52/2003 nu sunt preluate de regulamentul PMB.
  2. articolul 15 prevede:

Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii, fapta funcţionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedică implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public, în condiţiile prezentei legi.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.