Gabriela Podașcă (PSD)
„Nu mai pot fi organizate alegeri parțiale”
Adevărat
Barometru Factual
Electoral
Data verificării: 19.08.2015
www.factual.ro

Context

În urma declarațiilor membrilor PNL cu privire la organizarea alegerilor anticipate pentru posturile vacante din Parlament și din administrația locală, Gabriela Podașcă, vicepreședinte al Comisiei pentru elaborarea legilor electorale, a precizat:

„În ce privește alegerile pentru Camera Deputaților și Senat, (…) Nu mai pot fi organizate alegeri parțiale pentru colegii uninominale deoarece aceste colegii nu mai există, conform noii legi. [de asemenea] Nu pot fi organizate alegeri pentru mandatele de primar, consilier local sau județean cu un an înainte de termenul mandatului.”

Ce verificăm?

Dacă în acest moment se pot organiza alegeri parțiale pentru mandatele vacante din Parlament și din administrația publică locală.

Verificare

Pe 20 iulie 2015 a intrat în vigoare Legea nr. 208 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, care prin art 123 abrogă Legea nr. 35/2008.

Ce spunea legea veche?

Aceasta enunța că: „pentru ocuparea mandatului vacantat se organizează alegeri parţiale la nivelul colegiului uninominal în care a fost ales respectivul deputat sau senator, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului titlu. Alegerile se organizează doar dacă nu ar urma să aibă loc cu mai puţin de 6 luni înainte de termenul stabilit pentru alegerile parlamentare.”

Ce spune legea nouă?

Aceasta stabilește prin art. 5 că senatorii și deputații se aleg prin scrutin de listă, iar la art 94 arată explicit ce se întâmplă cu posturile vacante:

(13) Candidaţii înscrişi în liste care nu au fost aleşi sunt declaraţi supleanţi ai listelor respective. În caz de vacanţă a mandatelor de senatori sau de deputaţi aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii ocupă locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerii partidelor politice sau a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv ori din organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Având în vedere abrogarea Legii nr 35/2008, mandatele de senator și deputat ce sunt în acest moment vacante nu se pot ocupa până la următorul scrutin deoarece nu există supleanți. Legea în baza căreia s-ar fi putut organiza alegeri parțiale nu mai este în vigoare.

Administrația publică locală

În ceea ce privește posturile vacante din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, avem Legea nr. 115 din 19 mai 2015 care precizează la art 132:

(2) Cu un an înainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizează alegeri pentru consiliile locale, consiliile judeţene, primari, pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti.

Alegerile locale vor avea loc în iunie 2016 ceea ce înseamnă că, până anul viitor, posturile titulare vor rămâne vacante, urmând ca atribuțiile să fie îndeplinite conform procedurilor legale în vigoare specificate în legea nr 115/2015, art 100, alin 33, identice cu art 94, alin 13 din legea 208/2015.

În cazul posturilor de primar vacante se aplică legea 215/2001 care precizează la art 72 că:

(1) În caz de vacanţă a funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majorităţii consilierilor locali în funcţie.

Concluzie

Declarația deputatului PSD Gabriela Podașcă este adevărată. Potrivit legislației curente nu pot fi organizate în acest moment alegeri parțiale pentru posturile vacante din Parlament și din administrația publică locală.

*trebuie menționat faptul că prin declarațiile membrilor PNL nu se cerea organizarea alegerilor anticipate pentru posturile vacante în acest moment. PNL a cerut sancționarea Guvernului condus de Victor Ponta pentru refuzul de a pune în aplicare hotărârile instanțelor judecătorești care obligau executivul să organizeze alegeri anticipate. Aceste hotărâri au venit înainte de intrarea în vigoare a noilor legi.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.