Ioan Rus (PSD)
„Am să cer chiar primului ministru să îmi accepte demisia”
Fals
Barometru Factual
Politica
Data verificării: 26.06.2015
www.factual.ro

Context

În urma declarațiilor făcute la adresa românilor din străinătate, ministrul Transporturilor, Ioan Rus și-a înaintat demisia primul ministru Victor Ponta, declarând:

„Eu am de rezolvat câteva chestiuni și am să cer eventual chiar primului ministru să îmi accepte demisia.”

Ce verificăm?

Vrem să clarificăm dacă demisia unui membru al Guvernului are nevoie de acceptul primului ministru.

Verificare

Constituția României tratează prin art. 106 încetarea funcției de membru al Guvernului:

Funcţia de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.

În același timp, avem și legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, care precizează:

Art. 6.

Demisia din funcția de membru al Guvernului se anunță public, se prezintă în scris primului-ministru și devine irevocabilă din momentul în care s-a lua act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii.

Deși membrii guvernului nu au rapoarte clasice de muncă cu guvernul, este util de văzut și care este definiția „demisiei”. În Codul Muncii, la cap. V privind Încetarea contractului individual de muncă găsim:

Art. 81

(1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.

De altfel, într-o speță mai veche (demisia lui Mihai Razvan Ungureanu din funcția de ministru de externe), Curtea Constituțională precizează clar caracterul demisiei unui Membru al Guvernului:

Demisia este un act juridic unilateral de voinţă al titularului funcţiei şi care nu este susceptibilă de control sau aprobare; despre demisie se ia doar act de către autoritatea funcţiei.

Concluzie

Afirmația lui Ioan Rus este falsă. Demisia este un act unilateral de voință a unei persoane ce nu are nevoie de acordul superiorului, în acest caz premierul. Un superior, în speță primul ministru, nu poate accepta (sau refuza o demisie), ci doar sa ia act de aceasta. Dovada caracterului unilateral este și că legiuitorul a dat un termen maximal (15 zile de la înaintare) în care aceasta devine irevocabilă.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.