Liviu Pop (PSD)
„Rolul elevilor este unul foarte important. Voi sunteţi, şi când spun voi mă refer la învăţământul liceal, voi trebuie să fiţi promotorii acestei reforme. Vă place cum arăta şcoala, când aţi intrat acum 18 ani sau 17 ani? Atunci aţi intrat în clasa I”
Fals
Barometru Factual
Educatie
Data verificării: 05.10.2017
www.factual.ro
Sursa afirmației: Digi 24

Context

Într-o videoconferință cu inspectoratele școlare, Liviu Pop, Ministrul Educației, a declarat: „Rolul elevilor este unul foarte important. Voi sunteţi, şi când spun voi mă refer la învăţământul liceal, voi trebuie să fiţi promotorii acestei reforme. Vă place cum arăta şcoala, când aţi intrat acum 18 ani sau 17 ani? Atunci aţi intrat în clasa I”

Ce verificăm?

Dacă un elev aflat în ciclul liceal a intrat în clasa I cu 17 sau 18 ani în urmă.

Verificare

Conform Legii educației nr. 1/2011, înscrierea în clasa pregătitoare, care reprezintă primul pas al ciclului de învățământ, se face la vârsta de 6 ani:

 

Articolul 29

(1) Învățământul primar se organizează și funcționează, de regulă, cu program de dimineață.

(2) În clasa pregătitoare sunt înscriși copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar.

La solicitarea scrisă a părinților, a tutorilor sau a susținătorilor legali, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârșitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare

Conform aceluiași articol, copiii pot fi înscriși și dacă au vârsta de 5 ani, dar împlinesc 6 ani până la sfârșitul anului calendaristic.

 

Legea educației mai prevede că:

 

(1) Sistemul național de învățământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

  1. a) educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;

  2. b) învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV;

  3. c) învățământul secundar, care cuprinde:(i) învățământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;(ii) învățământul secundar superior care poate fi:- învățământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocațională și tehnologică;- învățământ profesional cu durata de minimum 3 ani;

Așadar, un elev care intră în clasa întâi, ulterior clasei pregătitoare, are vârsta de 7 ani (respectiv 6, dar împlinește șapte până la sfârșitul anului calendaristic).

 

Având în vedere că ultima treaptă a sistemului preuniversitar îl reprezintă învățământul secundar superior, respectiv clasele IX-XII/XIII, un elev petrece maxim 12-13 ani din clasa I până în clasa a XII-a/a XIII-a.

Potrivit lui Liviu Pop, elevii din clasa I au vârste cuprinse între 0-1 an.

Deși este posibil ca unii elevi să repete clasa, pentru ca același calcul să fie adevărat, ar trebui ca elevii să fie repetenți de 5-6 ori.

 

Chiar și dacă ne uităm în vechea Lege a învățământului nr. 84/1995, înainte de introducerea clasei pregătitoare, aceasta nu prevedea că elevii încep școala la 1-2 ani, ci că înscrierea copiilor în clasa I se face la vârsta de 7 ani:

 

Articolul 20

(1) Învăţământul primar se organizează ca învăţământ de zi şi funcţionează, de regula, cu program de dimineata, în cadrul şcolilor cu clasele I-IV, I-IX sau I-XII/XIII.

(2) În clasa I sunt înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în anul calendaristic respectiv.

(3) La cererea părinţilor sau a susţinătorilor legali pot fi înscrişi în clasa I şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

(4) Ministerul Educaţiei Naţionale poate aproba organizarea unor clase constituite din copii care, din diferite motive, nu au absolvit până la vârsta de 14 ani primele patru clase ale învăţământului obligatoriu.

Concluzie

Declarația lui Liviu Pop este falsă.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.