Ministerul Energiei
Hotărârea de astăzi poate fi tradusă într-un singur fel: nevoia de a avea cadru legal, la care să apelăm doar atunci când populația și integritatea sistemului ar putea fi în pericol.
Parțial Fals
Barometru Factual
Politica
Data verificării: 13.01.2017
www.factual.ro

Context

La începutul ședintei de Guvern de săptămâna aceasta, ministrul Energiei, Toma Petcu a anunțat suplimentarea ordinii de zi cu o Hotărâre de Guvern, despre care, la insistențele presei, a fost dat un comunicat de presă pe site-ul Ministerului. Prin acest comunicat se anunță că:

 

Hotărârea de astăzi poate fi tradusă într-un singur fel: nevoia de a avea cadru legal, la care să apelăm doar atunci când populația și integritatea sistemului ar putea fi în pericol.

 

 

Ce verificăm?

Dacă era nevoie de crearea cadrului legal în vederea limitării exportului într-o situație de criză a Sistemului Energetic Național.

Verificare

În ceea ce privește Sistemul Energetic Național prin limitarea exportului în timp de criză, există deja un cadru legal național general, reprezentat de Ordinul 142/03.12.2014 al ANRE. Trebuie într-adevăr, în caz de criză, adoptată o hotărâre de guvern, dar una concretă, nu una preventivă, care să conțină măsurile dispuse în acea cauză, punctuale (ex: închidem exportul pe ruta X, reducem exportul pe ruta Y cu x%, etc.), nu să reia prin copy-paste exact aceleași dispoziții ale Ordinului ANRE.

Hotărârea de guvern adoptată ieri, 12.01.2016, reia exact articolele din ordin, conform informațiilor disponibile pe site-ul Ministerului Energiei.

 

Ordinul: 142/03.12.2014 – extrase

Extrase relevante din Ordinul 142/03.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional:

  • “Situația de criză în funcționarea SEN apare ca urmare a unui deficit de putere/ energie (Art. 4, alin 1)”, având drept cauze (dar fără a se limita la acestea) “penuria națională de resurse, […] condițiile meteorologice extreme, etc. (Art. 4, alin. 2)”.
  • Transelectrica, operatorul de transport și de sistem, determină probabilitatea unei situații de criză, ținând cont de prognozele meteo, stocuri și alți factori, fiind îndreptățit conform ordinului ANRE să ia măsuri precum “reducerea/ anularea capacității disponibile de interconexiune pe direcția export” și “reducerea/ anularea schimburilor notificate pe direcția export”.
  • În caz că OTS determină iminența unei crize, transmite ministerului de resort și ANRE un raport privind la “necesitatea promovării de către ministerul de resort a unei hotărâri a guvernului, măsurile de salvgardare propuse în vederea prevenirii/ limitării situației, precum și perioada necesară aplicării acestora.”

 

De asemenea, comunicatul Ministerului Energiei arată că: ”Hotărârea a fost adoptată în baza Legii 123/2012, art 24, care transpune în legislația românească Directiva Europeana 2009/72/CE. Articolul 42 din Directivă prevede că în cazul unei crize subite pe piața energiei, care poate amenința siguranța sau securitatea persoanelor, aparatelor, instalațiilor și integritatea sistemului, un stat membru poate lua temporar măsurile de salvgardare necesare.”

 

Însă, dacă este să ne uităm pe tot cuprinsul articolului 42, acesta precizează și că ”Statul membru în cauză informează de îndată celelalte state membre cu privire la aceste măsuri, precum și Comisia, care poate decide ca respectivul stat membru să modifice sau să anuleze măsurile în cauză, în măsura în care acestea denaturează concurența și au efecte negative asupra comerțului într-o manieră care este de natură să contravină interesului comun.”

 

Echipa Factual.ro a contactat Comisia Europeană, care ne-a transmis faptul că până în acest moment nu știu să existe o astfel de notificare. Ori dacă criza energetică ar fi fost iminentă, Comisia ar fi trebuit notificată de-ndată.

 

Concluzie

Afirmația este parțial falsă. Nu era nevoie de hotărârea de guvern dată, în forma rezumată comunicată publicului, existând deja cadrul legal general pentru combaterea unor situații de criză în sistemul energetic național.

În absența textului concret al hotărârii de guvern, inclusiv a notei de fundamentare, niciuna nefiind publicate nici măcar un minut în dezbatere publică, dar nici după adoptare, precum și nepublicarea raportului întocmit de Transelectrica, putem doar specula motivele emiterii ei:

 

  • neștiința ministerului de resort asupra existenței cadrului legal general, reprezentat de Ordinul ANRE nr. 142/ 3.12.2014
  • crearea unui spațiu de manevră pentru Transelectrica să limiteze discreționar exporturile, favorizând astfel un mix energetic național care să permită menținerea în piața națională a producătorilor scumpi (Oltenia, Hunedoara), alături de cei competitivi (eolian, hidro), care în caz contrar ar putea exporta, prin traderi, energia produsă

 

La acestea se pot adăuga și alte motive, însă acestea nu fac, momentan, obiectul analizei noastre.

ACTUALIZARE: Între timp, a apărut și Hotărârea de Guvern despre care făcea vorbire Ministerul Energiei. Hotărârea de Guvern are două articole care reiau un ordin existent al ANRE. Anexa la HG este un Normativ de limitare a consumului de energie electrică, un document pe care oricum Transelectrica are obligația legală de a-l actualiza anual. Astfel, singura noutate pe care o aduce această Hotărâre de Guvern este aceea de a preciza datele de 16 ianuarie – 15 februarie 2017. Observăm cu interes faptul că o Hotărâre de Guvern similară a fost dată în 2012. Astfel, nu putem vorbi de necesitatea de a avea un cadru legal, el existând deja. Mai mult, devine incorectă și o altă afirmație din comunicatul de presă al Ministerului Energiei („să gândim soluții pentru eventuale situații similare, poate chiar mai grave”). Soluția exista și a mai fost aplicată în 2012.
HG energie

click pe imagine pentru varianta full

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.