Nicușor Dan (independent, Primarul General al Municipiului București)
Atribuţiile viceprimarului sunt date de Consiliul General şi, în consecinţă, volatile, întrucât depind de majoritatea politică care se poate schimba oricând
Parțial Adevărat
Barometru Factual
Electoral
Data verificării: 24.03.2016
www.factual.ro

Context

Pe 21 martie 2016, Gabriela Firea, candidat PSD la Primăria Municipiului București, a declarat că și-ar dori un viceprimar ca Nicuşor Dan. Acesta din urmă, candidat USB la aceeași Primărie, a răspuns că orice discuție cu partidele mari este inutilă, deoarce nu vede o schimbare în modul lor de a face politică. În același context, el a mai declarat și că:

„Atribuţiile viceprimarului sunt date de Consiliul General şi, în consecinţă, volatile, întrucât depind de majoritatea politică care se poate schimba oricând.”

Ce verificăm?

Cine stabilește atribuțiile viceprimarului și dacă viceprimarul depinde de majoritatea politică din consiliul local (general).

Verificare

Legea 215/2001 privind administrația publică locală reglementează statutul viceprimarului. La articolul 57, găsim:

(2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.

(3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.*)

*) Sintagma „membrilor acestuia” se referă la consilierii locali, membri ai consiliului local.

În ceea ce privește schimbarea din funcție a viceprimarului, în cadrul aceluiași articol avem alineatul (4), unde se specifică:

(4) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

Menționăm că în administrația locală există suficiente cazuri în care viceprimarul a fost schimbat din cauza modificării majorității politice, în special după destrămarea USL și după emiterea ordonanței 55/2014 privind migrația aleșilor locali.

Concluzie

Declarația lui Nicușor Dan în ceea ce privește atribuțiile viceprimarului este parțial adevărată. Deși termenul de „atribuții” este folosit în mod eronat de Nicușor Dan, rămânerea în funcție sau înlăturarea viceprimarului depind în foarte mare măsură de majoritatea din Consiliul Local, cu toate că este înlocuitor de drept al primarului.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.