Nicușor Dan (independent, Primarul General al Municipiului București)
„Există o lege foarte bună dată în România, în anul 2007, tot așa sub presiunea UE, care spune că nu ai voie să construiești pe spațiul verde. Acolo, așa cum am spus, Planul Urbanistic al Bucureștiului, făcut în 2000, spune că pe malul apei, pe malul lacurilor din zona de nord, 50 de metri de la mal e spațiu verde. Nu ai voie să construiești”.
Adevărat
Barometru Factual
Mediu
Data verificării: 13.06.2020
www.factual.ro
Sursa afirmației: B1.ro

Context

Nicușor Dan – candidat independent la Primăria Capitalei, susținut de PNL și USR – a comentat pe 21 mai 2020 situația de pe malul Lacului Floreasca, unde a fost demarată o construcție la doar 8 metri distanță de lac:

 

„Există o lege foarte bună dată în România, în anul 2007, tot așa sub presiunea UE, care spune că nu ai voie să construiești pe spațiul verde. Acolo, așa cum am spus, Planul Urbanistic al Bucureștiului, făcut în 2000, spune că pe malul apei, pe malul lacurilor din zona de nord, 50 de metri de la mal e spațiu verde. Nu ai voie să construiești”.


Sursa: b1.ro

Ce verificăm?

Dacă se poate construi pe spațiul verde și pe malul lacurilor din București.

Verificare

Există mai multe legi care privesc spațiile verzi. 

 

 1. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, care a fost fost modificată de mai multe ori.
 2. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 3. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
 4. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

 

Potrivit lor, avem următoare categorii de terenuri care sunt incluse în spațiile verzi:

  1. spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;
  2. spaţii verzi publice de folosinţă specializată:
   1. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;
   2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;
   3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă;
  3. spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive;

 

 • spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă;

 

 1. culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică;
 2. păduri de agrement;
 3. pepiniere şi sere.

Legea nr. 24/2007 a fost modificată şi completată cinci ani mai târziu de la adoptare, de Legea nr. 47/2012 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, la propunerea a doi deputați UDMR. După modificare, avem următoarele articole esențiale:

 

Articolul 5 spune la punctele d) și e) că „pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, persoanele fizice și persoanele juridice au următoarele obligații să nu ocupe cu construcții provizorii spațiile verzi și să nu ocupe cu construcții permanente spațiile verzi”.

 

Articolul 9 spune că „construcțiile neautorizate pe spațiile verzi se demolează și terenul se aduce la starea inițială, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate de proprietarul construcției”.

 

Articolul 10 arată că „extinderea intravilanului localităților, transformarea zonelor cu alte funcțiuni în zone rezidențiale și construirea pe terenuri de peste 3.000 m² aflate în proprietatea statului, a unităților administrativ-teritoriale, a autorităților centrale și locale se pot realiza exclusiv pe baza documentațiilor de urbanism care să prevadă un minimum de 20 m² de spațiu verde pe cap de locuitor și un minimum de 5% spații verzi publice”.

 

Articolul 18 impune ca „răspunderea pentru reducerea suprafețelor spațiilor verzi să revină autorităților administrației publice centrale și locale, precum și tuturor persoanelor fizice și juridice” și adaugă că „înstrăinarea și atribuirea terenurilor cu spații verzi se efectuează în condițiile prevăzute de lege, cu păstrarea destinației de spațiu verde, iar „schimbarea destinației terenurilor înregistrate în registrul local al spațiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate conform legislației în vigoare”. De asemenea, „este interzisă schimbarea destinației, reducerea suprafețelor ori strămutarea spațiilor verzi definite de prezenta lege”.

 

Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului Bucureşti a fost aprobat în anul 2000, prin HCGMB nr. 269/21.12.2000 și prelungit mai apoi prin hotărâri de consiliu general (HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 şi nr. 877/12.12.2018). 

 

PUG-ul poate găsi detaliat și pe site-ul Primăriei Capitalei. Potrivit legendei acestuia, zona „V” este zona de spații verzi: 

Chiar dacă nu menționează câți metri pătrați de spațiu verde este în jurul lacurilor din zona de Nord a Capitalei (Lacul Floreasca, Lacul Herăstrău, Lacul Tei, etc), acesta există și este notat ca atare. 

În plus, conform PUG-ului, lacurile din Capitală beneficiază de o zonă de protecție de 50 de metri, adică nu se poate construi.

Concluzie

Afirmațiile candidatului la Primăria Capitalei Nicușor Dan sunt adevărate. Mai multe legi din România, inclusiv una adoptată în anul 2007, spun că este interzisă construirea pe spațiul verde. Planul Urbanistic al Bucureștiului, făcut în 2000, arată că malul lacurilor din zona de Nord a Capitalei este spațiu verde și că există o zonă de protecție de 50 de metri pentru acestea. 

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.