Nicuşor Halici
„Procedura (n.r. – de revocare din funcție a aleșilor condamnați definitiv) nu ţine de o acţiune a Instituţiei Prefectului”
Parțial Fals
Barometru Factual
Justitie
Data verificării: 29.06.2015
www.factual.ro

Context

Întrebat de Ziarul de Vrancea de ce prefectura nu se implică în punerea în aplicare a hotărârilor Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie cu privire la revocarea a doi primari din județul Vrancea condamnați definitiv, prefectul de Vrancea, Nicușor Halici a declarat:

„Noi lucrăm potrivit unei proceduri. Procedura nu ţine de o acţiune a Instituţiei Prefectului, ci ţine de autoritatea locală. Acolo se află un secretar de comună, care este responsabil cu legalitatea.”

Ce verificăm?

Verificăm cine trebuie să pună în aplicare hotărârile instanțelor judecătorești în ceea ce privește revocarea aleșilor locali condamnați definitiv.

Verificare

Conform legii nr 215 din 2001 privind Administrația publică locală în ceea ce privește hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești cu privire la demiterea unui primar avem:

 

Art. 72

(2) Mandatul încetează de drept în unul dintre următoarele cazuri:

  1. f) a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privată de libertate;

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului primarului.

Legea nr. 393 din 2004 privind Statutul aleșilor locali vine cu o completare:

Art. 16

(1) În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului.

(2) Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al orașului, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.

În legea nr. 340 din 2004 privind prefectul și instituția prefectului găsim atribuțiile acestuia. Astfel:

Art. 19

(1) În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplinește următoarele atribuții principale: 

a) asigură, la nivelul județului sau, după caz, al municipiului București, aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice;

În cazul în care secretarul nu inițiază demersul legal în urma hotărârii judecătorești cu privire la condamnarea definitivă a primarului, în virtutea rolului de control al legalității și de menținere a ordinii publice, prefectul are obligația de a complini lipsa documentației ce ar trebui să provină de la secretarul localității și de a solicita consiliului local eliberarea din funcție a acestuia.

Concluzie

Declarația prefectului Vrancea Nicușor Halici este parțial falsă. Procedura ordinului prin care se constată încetarea mandatului unui primar ține de prefect și are la bază un referat semnat de secretarul localității.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.