Raluca Turcan (PNL)
„Există un organism care se numeşte ARACIS şi care trebuie să verifice calitatea în învăţământul superior. Acest ARACIS, cu toate că se apropia de finalul de mandat, a fost lăsat aşa şi creată posibilitatea schimbării structurii peste noapte, în ajun de sărbătoare, pentru a putea fi completat cu persoane propuse politic. În componenţa acestei instituţii, legea spunea că 70% din membri trebuie să poată susţine concursuri de ocupare a posturilor. În mod netransparent, a fost scăzut la 30% procentul acesta.”
Parțial Adevărat
Barometru Factual
Politica
Data verificării: 24.01.2015
www.factual.ro

Context

Pe 12 ianuarie 2015, în cadrul unui interviu la Adevărul Live, Raluca Turcan a făcut următoarea declaraţie:

„Există un organism care se numeşte ARACIS şi care trebuie să verifice calitatea în învăţământul superior. Acest ARACIS, cu toate că se apropia de finalul de mandat, a fost lăsat aşa şi creată posibilitatea schimbării structurii peste noapte, în ajun de sărbătoare, pentru a putea fi completat cu persoane propuse politic. În componenţa acestei instituţii, legea spunea că 70% din membri trebuie să poată susţine concursuri de ocupare a posturilor. În mod netransparent, a fost scăzut la 30% procentul acesta.”

Ce verificăm?

Vom verifica dacă procedura de ocupare a posturilor în cadrul conducerii ARACIS s-a modificat. Vom verifica de asemenea dacă modificările au fost făcute la final de mandat, dacă ele au creat posibilitatea unor numiri politice şi dacă procentul de posturi care se ocupau prin concurs s-a schimbat.

Verificare

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) este agenția publică însărcinată prin lege cu evaluarea, acreditarea și autorizarea temporară a învățământului superior din România. Am verificat actele normative prezentate pe site-ul ARACIS – secţiunea „Cadru legislativ” si am observat că a avut loc, de-alungul anilor, o serie de modificări în procedura de ocupare a posturilor în Consiliul ARACIS:

  1. OUG 75/2005 prevede, la art. 19, după expirarea mandatului de 6 luni a consiliului interimar, un Consiliu alcătuit din 15 membri, dintre care 8 aleşi prin concurs;
  2. legea 87/2006 (de aprobare şi modificare a OUG 75/2005), la art. 17, creşte numărul posturilor scoase la concurs după expirarea mandatului consiliului interimar de la 8 la 10 şi adaugă 2 reprezentanţi ai organizaţiilor studenţeşti care participă la şedinţe cu rol de observator;
  3. OUG 75/2011 adaugă, prin pct. 14, cei 2 reprezentanţi ai organizaţiilor studenţeşti la componenţa Consiliului ARACIS, numărul de posturi ocupabile prin concurs rămânând de 10;
  4. la 19 decembrie 2012 se adoptă OUG 92/2012 care creşte (art. VII) numărul membrilor consiliului la 23 plus 2 reprezentanţi ai studenţilor, cu 17 membri prin concurs;
  5. la 27 decembrie 2012 este emis Ordinul de Ministru 6540/2012 prin care sunt numiţi direct de către Ministrul Educaţiei şi Cercetării de la acea vreme 13 membri cu mandat provizoriu, aceştia având printre altele obligaţia de a elabora o procedură proprie de selecţie a membrilor Consiliului ARACIS şi de a organiza concursul de selecţie a acestora;
  6. la 25 ianuarie 2013 este emis un alt Ordin al Ministrului Educaţiei, nr. 3084/2013, care aprobă procedura elaborată de membrii provizorii, care prevedea printre altele (pct. 1.8) că cei 13 membri intră de drept în componenţa Consiliului ARACIS; acestora li se alătură cei 2 reprezentanţi ai studenţilor, iar la concursul din februarie 2013 au mai fost scoase la concurs 8 posturi, plus alte 2 devenite vacante (prin numirea unui membru în funcţia de rector, repsectiv prin deces).

Procentul de posturi ocupabile prin concurs a evoluat astfel: 53.3% prin OUG 75/2005, 66.6% prin L87/2006, tot 66.6% prin OUG 75/2011, 73.91% prin OUG 92/2012, iar în urma OM 3084/2013 s-au scos la concurs 43.4% din posturi (sau 34.7% dacă nu le calculăm pe cele 2 rămase vacante).

Concluzie

Declaraţia doamnei deputat este parţial adevărată. Procedura de ocupare a posturilor în cadrul Consiliului ARACIS a fost modificată la finalul mandatului acestuia, cu numiri politice (făcute prin Ordin de Ministru), iar structura Consiliului a fost într-adevăr modificată. Procentul de locuri care se ocupă prin concurs este însă puţin diferit, de la 66.6% (conform L87), respectiv 73.91% (conform OUG92), la 43.4%, respectiv 34.7% (conform OM 3084), în funcţie de datele luate în considerare.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.