Tánczos Barna (UDMR, fost ministru al Mediului în Guvernul Ciucă)
În Legea Educaţiei, numărul de ore pe fiecare categorie de învăţământ era stipulat în lege. La un moment dat, vine un guvern şi un ministru, prin ordonanţă de urgenţă scoate această regulă, o readuce în Minister, şi constatăm după trei sau patru ani depăşirea acestei limite cu 20%. Nu se decid toate lucrurile în Parlament. Mai sunt hotărârile de guvern, ordinele de ministru, programa şcolară…
Parțial Adevărat
Barometru Factual
Educatie
Data verificării: 24.11.2016
www.factual.ro
Sursa afirmației: România 9

Context

Invitat în emisiunea România 9 de la TVR 1, moderată de Ionuț Cristache, Tánczos Barna, candidat din partea UDMR pentru Senat, a declarat:

 

În Legea Educaţiei, numărul de ore pe fiecare categorie de învăţământ era stipulat în lege. La un moment dat, vine un guvern şi un ministru, prin ordonanţă de urgenţă scoate această regulă, o readuce în Minister, şi constatăm după trei sau patru ani depăşirea acestei limite cu 20%. Nu se decid toate lucrurile în Parlament. Mai sunt hotărârile de guvern, ordinele de ministru, programa şcolară…

 

Ce verificăm?

Dacă numărul de ore pentru fiecare categorie de învățământ în parte era stipulat în Legea Educației și dacă, cine și cum a modificat numărul de ore.

Verificare

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 prevedea la art. 66 care era numărul maxim de ore alocat disciplinelor din planurile cadru după cum urmează:

(1) Numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învăţământ este de maximum 20 de ore pe săptămână la învăţământul primar, 25 de ore pe săptămână la învăţământul gimnazial şi 30 de ore pe săptămână la învăţământul liceal. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare şi evaluare, cât şi pentru învăţarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conţinuturilor predate, conform prezentei legi.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), numărul maxim de ore poate fi depăşit cu numărul de ore prevăzute pentru studierea limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012 este singurul act normativ care modifică Legea nr. 1/2011 în ceea ce privește numărul de ore. Este dată în timpul Guvernului Ponta, cu Ecaterina Andronescu ministru al Educației și Cercetării, perioadă în care UDMR se afla în coaliție cu USL. OUG 92/2012 modifică art. 66 astfel:

 

  1. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire este stabilit prin planurile-cadru de învăţământ şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare şi evaluare, cât şi pentru învăţarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conţinuturilor predate.

Avem așadar trei ordine de ministru care reglementează detaliat numărul de ore pentru fiecare ciclu de învățământ.

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

Numărul de ore este reglementat de Ordinul nr. 3.371/2012, unde sunt stabilite planurile cadru. Observăm însă că sunt 6 planuri cadru cu diferențe între ele privind numărul maxim de ore. Dacă Planul cadru de învățământ pentru învățământ primar are o medie de 21 h pentru cele cinci clase de primar, celelalte cinci planuri-cadru (învăţământul primar cu program sportiv integrat, învăţământul primar cu program integrat şi suplimentar de artă – coregrafie, învăţământul primar în limbile minorităţilor naţionale etc.) au un număr maxim de ore în medie de 24.12 h. Avem deci o medie de 23.6 h pentru cele șase planuri-cadru, cu o creștere de 18% față de reglementările inițiale din Legea Educației.

 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

Numărul de ore pentru gimnaziu este reglementat de șase planuri-cadru stabilite de Ordinul nr. 3.590/2016. Pentru planul cadru pentru învăţământul gimnazial, clasele a V-a – a VIII-a media numărului maxim de ore este de 31.25 h, iar pentru celelalte planuri-cadru pentru gimnaziu (predare în limbile minorităţilor naţionale, învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă – muzică, învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă – arte vizuale etc.) numărul maxim are o medie de 34.95 h. Legea Educației prevedea un număr maxim de 25 h/săptămână pentru gimnaziu. Media numărului maxim de ore pentru gimnaziu conform planurilor-cadru în vigoare este de 34.3 h, cu o creștere de 37.2

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

Planurile-cadru pentru liceu sunt împărțite în două categorii: ciclul inferior și ciclul superior. Pentru prima categorie avem 14 planuri-cadru cu o medie a numărului maxim de 30h/săptămână, iar pentru ciclu superior avem 12 planuri-cadru cu o medie a numărului maxim ore/săptămână de 30.2. Observăm că inițial pentru liceu aveam un număr maxim de 30 h/săptămână, după OUG 98/2012 avem o medie de 30.1h/săptămână cu o crestere de 0.3%.

Dacă facem o medie a numărului de ore pentru cele trei categorii de învățământ, observăm că OUG 98/2012 a adus o creștere în medie de 18.5% față de prevederile inițiale din Legea Educației. Trebuie să menționăm însă că și Legea Educației în varianta inițială prevedea o excepție de la alin(1) al art.66 privind creșterea numărului de ore studierea limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv.

De asemenea, trebuie să avem în vedere că în ceea ce privește planurile-cadru de bază pentru cele trei categorii de învățământ, prevederile inițiale nu sunt respectate, creșterile venind din planurile cadru pentru anumite specializări. În plus, creșteri notabile se observă pentru învățământul primar și cel gimnaziu.

Însă este important de subliniat în contextul declarației – Nu se decid toate lucrurile în Parlament – că orice OUG trebuie aprobată printr-o lege dată de Parlament, astfel poate suferi modificări sau poate fi respinsă. În ceea ce privește OUG 92/2012, camera decizională este Senatul, al cărui membru este și Tánczos Barna, numai că Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 se află blocat în Senat din 11.03.2013.

 

Concluzie

Declarația lui Tánczos Barna este parțial adevărată. OUG 92/2012 este singurul act normativ care modifică numărul maxim de ore stabilit de prevederile inițiale ale Legii nr. 1/2011. Precizăm însă că nu există o creștere uniformă cu 20% pentru toate cele trei categorii de învățământ și că proiectul de lege pentru aprobarea OUG 92/2012 este blocat la Senat din martie 2013.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.