Victor Ciorbea (Avocatul Poporului)
În legătură cu Ordonanța de Urgență (pentru modificarea Codului penal — n.r.) aștept să văd Monitorul Oficial. Din câte am înțeles (...) aceasta ar urma să intre în vigoare peste zece zile, or potrivit art. 32 din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR, Curtea hotărăște asupra excepțiilor de neconstituționalitate ridicate direct de Avocatul Poporului privind constituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau ordonanță în vigoare, deci dacă intrarea în vigoare a ordonanței se va produce peste zece zile, în tot acest interval noi nu avem nicio competență.
Fals
Barometru Factual
Justitie
Data verificării: 01.02.2017
www.factual.ro
Sursa afirmației: Agerpres

Context

Guvernul României a adoptat, în ședința din 31 ianurie 2017, o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală și un proiect de lege privind grațierea unor pedepse privative de libertate. După protestele de stradă împotriva acestor acte normative, Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, a declarat:

 

În legătură cu Ordonanța de Urgență (pentru modificarea Codului penal — n.r.) aștept să văd Monitorul Oficial. Din câte am înțeles (…) aceasta ar urma să intre în vigoare peste zece zile, or potrivit art. 32 din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR, Curtea hotărăște asupra excepțiilor de neconstituționalitate ridicate direct de Avocatul Poporului privind constituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau ordonanță în vigoare, deci dacă intrarea în vigoare a ordonanței se va produce peste zece zile, în tot acest interval noi nu avem nicio competență.

 

Ce verificăm?

Dacă instituția Avocatul Poporului poate sesiza Curtea Constituțională asupra ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală până la intrarea în vigoare, în termen de zece zile.

Verificare

Constituția României prevede la art. 108, alin. 4:

 

Hotărârile şi ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistența hotărârii sau a ordonanţei. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituţiilor interesate.

 

Ordonanța de urgență privind modificarea Codului penal și Codului de procedură penală a fost publicată în Monitorul Oficial pe 1 februarie 2017.

Tot în Constituția României la art. 146 găsim atribuțiile Curții constituționale, din care reținem lit. d):

 

hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului;

 

Astfel, observăm că în Constituție nu se distinge dacă legea sau ordonanța trebuie să fie în vigoare sau nu pentru a fi ridicată o sesizare de neconstituționalitate din partea Avocatului Poporului. Prin urmare, este suficient ca legea sau ordonanța să existe, condiția de existență fiind îndeplinită prin publicarea în Monitorul Oficial.

 

Mai departe, verificăm în Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. La art. 13 privind atribuțiile Avocatului Poporului, găsim, la lit. f), că Avocatul poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor, fără a se preciza dacă legea publicată în Monitorul Oficial trebuie să fie în vigoare.

 

În plus, tot în Legea nr. 35/1997 la art. 19 și art. 27 se precizează că Avocatul Poporului poate fi consultat în privința conținuturilor și neconstituționalității unor acte normative, chiar în faza de proiect, adică înainte de existență ori de intrare în vigoare:

 

Articolul 19

În cazul sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor care se referă la drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, Curtea Constituţională va solicita şi punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului.

 

Articolul 27

Avocatul Poporului poate fi consultat de iniţiatorii proiectelor de legi şi ordonanţe, care, prin conţinutul reglementărilor, privesc drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, de pactele şi celelalte tratate internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte.

 

Un ultim argument care contrazice declarația lui Ciorbea: art. 2 al OUG 13/2017, cel care modifică procedura penală, este deja în vigoare, el producând efecte din momentul publicării în MOf. În aceste condiții, o cerere de analiză de constituționalitate care să vizeze cel puțin procedura de adoptare a OUG este perfect admisibilă.

 

Concluzie

Declarația lui Victor Ciorbea este falsă. Avocatul Poporului poate ridica o excepție de neconstituționalitate la Curtea Constituțională asupra unui act normativ publicat în Monitorul Oficial (legislația actuală nu prevede nicio excepție cu privire la termenul de intrare în vigoare a actului normativ publicat). De asemenea, așa cum a sesizat președintele României, instituția Avocatul Poporului are un precedent din anul 2013, când a atacat o OUG.  

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.