Victor Ponta (Pro România)
„MAE nu are atribuţia de a organiza alegerile”
Parțial Fals
Barometru Factual
Electoral
Data verificării: 25.11.2014
www.factual.ro

Context

Pe data de 25 noiembrie 2014, în cadrul unui discurs ţinut în faţa Parlamentului, premierul Victor Ponta a declarat următoarele: „A doua propunere [pentru rezolvarea problemei votului din strainatate – n.red.] este de a da unei autorităţi, cum este AEP, toate atribuţiile legale de organizarea votului. MAE nu are atribuţia de a organiza alegerile”.

Ce verificăm?

Ne vom concentra asupra afirmaţiei referitoare la atribuţiile MAE în ceea ce priveşte organizarea alegerilor. Vom verifica prevederile legale cu privire la acest subiect, pentru a stabili dacă şi în ce măsură MAE are astfel de atribuţii.

Verificare

Am apelat la Legea nr. 370/2014 pentru alegerea Preşedintelui României – varianta actualizată până la data de 27 iunie 2014, pentru a vedea dacă aceasta conţine prevederi legate de sarcinile şi obligaţiile Ministerului Afacerilor Externe în organizarea alegerilor prezidenţiale.

Conform Art. 12 (3) „Organizarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate se stabilesc de către ministrul afacerilor externe, prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor.”

Conform Art. 20 (3) „Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate are următoarele atribuţii:
(…) d) distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot, ştampilele de control, ştampilele cu menţiunea „VOTAT”, precum şi celelalte materiale necesare procesului electoral;

Conform Art. 24 (3) „Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc, pe bază de proces-verbal, de la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, buletinele de vot, ştampila de control, ştampilele cu menţiunea „VOTAT”, formularele tabelelor prevăzute la art. 9 alin. (1), formularele pentru încheierea proceselor-verbale, alte imprimate şi materiale necesare desfăşurării procesului electoral, precum şi un buletin de vot anulat de către preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, pe care îl vor afişa la sediul secţiei de votare într-un loc vizibil, în ziua premergătoare.”

Conform Art. 32 (2) „Buletinele de vot se imprimă de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, în atâtea exemplare câţi alegători sunt înscrişi în listele electorale permanente, cu un supliment de 10%, la care se adaugă numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate. În acest sens, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă comunică Biroului Electoral Central numărul alegătorilor cu domiciliul în România înscrişi în Registrul electoral, iar Ministerul Afacerilor Externe comunică Biroului Electoral Central numărul estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate.”

Conform Art. 33 (1) „Confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, a ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a ştampilelor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate se realizează prin grija prefecţilor, respectiv a Ministerului Afacerilor Externe până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.”

Conform Art. 33 (3) „În cazul pierderii sau furtului unor ştampile electorale, birourile electorale ierarhic superioare celor cărora le aparţineau ştampilele electorale respective iau măsuri în vederea înlocuirii acestora, cu sprijinul Regiei Autonome „Monetăria Statului”, prefectului sau Ministerului Afacerilor Externe, după caz.”

Conform Art. 66 (2) “Sediul Biroului Electoral Central se asigură de Guvern, al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate de Ministerul Afacerilor Externe, sediile birourilor electorale judeţene de prefecţi şi de preşedinţii consiliilor judeţene, sediile birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare de primari, împreună cu prefecţii, iar sediile birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe.”

Conform Art. 67 (1) „Pentru sprijinirea activităţii Biroului Electoral Central, a birourilor electorale
judeţene şi a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Ministerul Administraţiei şi Internelor, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, Institutul Naţional de Statistică şi orice altă autoritate publică desemnată, asigură personalul tehnic auxiliar necesar. Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului Naţional de Statistică şi al oricărei alte autorităţi publice desemnate, asigură personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate.”

Concluzie

Afirmaţia premierului Victor Ponta este parţial falsă. Deşi într-adevăr nu are responsabilitatea principală în organizarea alegerilor prezidenţiale, din Legea 370/2014 reiese faptul că Ministerul Afacerilor Externe are o multitudine de responsabilităţi ce ţin de organizarea alegerilor în străinătate (organizarea şi numerotarea secţiilor de votare, distribuirea materialelor necesare activităţii BESVS precum şi asigurarea sediului acestora, estimarea numărului de buletine de vot necesare, confecţionarea ştampilelor şi înlocuirea celor pierdute şi asigurarea personalului tehnic auxiliar necesar BESVS).

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.