Violeta Alexandru (Ministrul Muncii)
„(Gabriela Firea - n.r) oricum nu are atribuții legate de școli, organizarea în București fiind complet diferită, în acest domeniu, față de restul țării. Legea educației naționale este foarte clară. Singura atribuție a Primăriei Capitalei este legată de școlile din sistemul de învățământ special. Aștept să văd cum vor fi acestea puse la punct. Restul unităților de învățământ – la sectoare.”
Trunchiat
Barometru Factual
Educatie
Data verificării: 24.09.2020
www.factual.ro
Sursa afirmației: Facebook

Context

Violeta Alexandru – ministrul Muncii și Protecției Sociale – a făcut următoarea afirmație în 9 septembrie 2020 cu privire la începerea noului an școlar și atribuțiile Primăriile Capitalei:

„(Gabriela Firea – n.r) oricum nu are atribuții legate de școli, organizarea în București fiind complet diferită, în acest domeniu, față de restul țării. Legea educației naționale este foarte clară. Singura atribuție a Primăriei Capitalei este legată de școlile din sistemul de învățământ special. Aștept să văd cum vor fi acestea puse la punct. Restul unităților de învățământ – la sectoare.”

 

Ce verificăm?

Dacă primarul Capitalei are atribuții legate de școlile din București.

Verificare

Articolul 20 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 este cel care arată că „autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea”. 

Articolul 105 din Legea Educației Naționale arată că „finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pentru următoarele cheltuieli precum i) cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat, preșcolari și elevi; sau j) gestionarea situațiilor de urgență;”.  

Iar Articolul 106 arată că „finanțarea de bază și finanțarea complementară se realizează pe baza contractului de management administrativ-financiar încheiat între directorul unității de învățământ preuniversitar și primarul localității/primarul de sector în a cărei/cărui raza teritorială se află unitatea de învățământ, respectiv cu președintele consiliului județean/primarul de sector, în cazul școlilor speciale

Acest lucru e confirmat și în Articolul 102 din ordinul care aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Învățământului Special și Special Integrat care spune că „finanțarea învățământului special și special integrat se asigură de la consiliile județene/ale sectoarelor municipiului București”. 

În plus, potrivit Articolului 107, „consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, contribuie la finanțarea suplimentară, acordând granturi unităților de învățământ, în baza unei metodologii proprii”

Totuși, dacă ne uităm pe bugetul Primăriei Municipiului București, observăm că la investiții există, aprobate prin HCGMB, mai multe obiective pentru capitolul învățământ (paginile 20-24), acest lucru fiind posibil potrivit Codului administrativ și Legii 273/2006 privind finanțele publice locale:

 

Concluzie

Afirmațiile ministrului Muncii și Protecției Sociale Violeta Alexandru sunt trunchiate. Într-adevăr, Legea Educației Naționale nu-i dă Primăriei Municipiului București o a atribuție explicită legată de școli. De obicei acestea revin fie primăriei de sector, fie Consiliului General (precum atribuțiile financiare). Primăria Capitalei nu are atribuții nici măcar în privința școlilor speciale, acestea fiind în atribuțiile primăriilor de sectoare. Doar Consiliul General al Municipiului București contribuie cu fonduri suplimentare în învățământ. Însă potrivit Codului administrativ și Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, Primăria Capitalei poate să investească financiar în instituțiile de învățământ, lucru pe care de altfel îl și face. 

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.