Dominic Samuel Fritz (USR, primar Timișoara)
„În lege, consilierii personali, pentru că sunt personal contractual, când nu lucrează pe fonduri europene, nu trebuie să-și depună declarația de avere și de interese.”
Adevărat
Barometru Factual
Politica
Data verificării: 16.02.2021
www.factual.ro
Sursa afirmației: Facebook

Context

Dominic Fritz  – primarul Timișoarei – a făcut următoarea afirmație în 2 februarie 2021:

„În lege, consilierii personali, pentru că sunt personal contractual, când nu lucrează pe fonduri europene, nu trebuie să-și depună declarația de avere și de interese.”

Ce verificăm?

Dacă consilierii personali trebuie să depună declarația de avere și de interese.

Verificare

Legea administrației publice locale arată că primarii își pot înființa un cabinet propriu în care să angajeze consilieri personali, astfel:

  • primarii oraşelor și municipiilor pot angaja maxim două persoane;
  • primarii municipiilor reşedinţă pot angaja maxim patru persoane (Art. 66).

Consilierii personalii sunt numiți şi eliberați din funcţie de către primar și îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, echivalentă cu durata mandatului primarului. Atribuţiile lor sunt stabilite tot de către primar.

O lista cu categoriile de persoanele care au obligația declarării averii și a intereselor se găsește în legea privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, Potrivit acesteia, persoanele care candidează pentru funcțiile de consilier local, președinte al consiliului județean sau primar sunt printre cele obligate să își declare averea și interesele (art. 1, punctul 39).

Și personalul din instituțiile și autoritățile publice, inclusiv cel angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare trebuie să depună declarațiile de avere și interese (art. 1, punctul 36).

Legea nu stipulează însă nimic despre persoanele care ocupă funcțiile de consilieri personali ai unui primar.

Concluzie

Afirmațiile primarului Timișoarei Dominic Fritz sunt adevărate. Consilierii personali ai primarului nu trebuie să-și depună declarația de avere și de interese.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.